Bokföring Göteborg

Lön

Beroende på utländska medborgare eller svenska invånare som anställda finns det särskilda regler för löner och beskattning i Sverige. Det främsta problemet för ett utländskt företag som behöver uppfylla skatteregeln i Sverige är individuell inkomstskatt (IIT) för anställda i Sverige, sociala kostnader, löneskatt, omsättningsskatt och källskatt.

Dina lönealternativ i Sverige:

a. Fjärrlön: När ett utländskt företag löner en bosatt anställd i Sverige kallas det fjärrlön. Det endasättetför ett utländskt företag att löna sina anställda (både lokala och utländska) i Sverige är att använda en helt outsourcad tjänst som Bokföringsfrid som kommer att anställa och löna personalen för deras räkning.

b. Lokal lön: I vissa situationer kommer ett företag att registrera sin verksamhet i Sverige genom RO, WFOE eller JV-formulär men föredrar att ett annat företag administrerar sin lön. Detta kan göras via en tredjeparts löneleverantör som Bokföringsfrid. Det är viktigt att notera att företaget fortfarande är fullt ansvarigt för avtal med anställnings-, invandrings-, skatte- och löneregler. Men löneuträkningarna, betalningarna och arkiveringen kan läggas ut på löneleverantören.

c. Intern lön: Större företag kanske vill ha en egen lokal lön för alla anställda, utländska och lokala. Även om de kommer att behöva registrera verksamheten och anställa nödvändig personal för att uppnå detta, kommer de att behöva lokal personal inom personal som har den erfarenhet som krävs för att hantera en svensk lönebok och som kan uppfylla alla skatte-, käll- och lönekrav. Därför kommer företaget att behöva ett lokalt bokföringsföretag och en juridisk rådgivare för att säkerställa fullständig efterlevnad av svensk arbetslagstiftning.

d. Fullt outsourcad lön och sysselsättning: Nya företag kan lägga ut anställning och löner för sin personal i Sverige till ett outsourcingföretag som Bokföringsfrid. Detta är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet att löna personal i Sverige.

Bokföringsfrid hanterar alla aspekter av lönen för arbetstagare i Sverige, inklusive skatter, källskatt, sociala avgifter och andra lagstadgade krav.

Arbetstagarskatten är beroende av om arbetstagaren anses vara skatteboende eller icke-skatteboende i Sverige. Inkomstskattesatserna för invånare varierar mellan 29–59 procent och för utländska personer är det 20 procent. De som har hög lön eller arbetar i en viktig position i det svenska företaget eller filialen kan få skattelättnader.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *