Bokföring Göteborg

Affärsutveckling

Vill du utveckla ditt företag nu? Här kan du lära dig hur du finansierar din tillväxt, hur du sätter igång, exporterar och om de nya marknaderna.

a. Finansiera ditt företag:

Banker kan erbjuda leasing, factoring och avbetalningar som lån säkrade med säkerhet. Vid leasing köper en bank eller ett finansföretag nödvändig utrustning (maskiner eller bilar). Rättigheter överförs sedan till ditt företag. Factoring möjliggör förskott på fordringar. Ditt företag kommer att få kredit med dina kundfordringar som säkerhet. Fakturor utlovas som säkerhet och överförs till finansföretaget. Ditt företag skickar fakturor till kunder men finansieringsföretaget ansvarar för inkassering och redovisning av fakturorna. Avbetalningar är ett annat sätt att ordna finansiering för att växa upp ditt företag. Du avtalar om avbetalningar med säljaren som sedan kontaktar ett finansföretag. Som bokföringsföretag hjälper Bokföringsfrid dig som finansföretag att få leasing, faktor eller avbetalningar.

b. Import och export:

Överväger du att handla med andra länder? Här hittar du övergripande information om export och import.

• Handel med varor: Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att hantera moms och tull. Varor är de saker du kan röra vid och inkluderar egenskaper, gas, kylning och el. EU har en gemensam marknad med mestadels gemensamma regler. Inom EU kan varor i huvudsak röra sig fritt över gränserna med tullkontroller eller tullar. Det kan dock finnas särskilda bestämmelser för vissa varor. Dessa bestämmelser gäller läkemedel, livsmedel av animaliskt ursprung, levande djur och skjutvapen och ammunition.

Innan du kan använda eller sälja din vara måste du tömma dem genom tullen. För detta måste du skicka in en importdeklaration och betala avgifter för tull, moms och annan tillämplig skatt. Om du är momsregistrerad i Sverige behöver du inte betala moms till svenska tullen. Istället rapporterar du det till Skatteverket i din momsdeklaration.

Importdeklarationen kan lämnas in elektroniskt eller med hjälp av SAD-formuläret (enda administrativa dokument). Du kan skicka in deklarationen själv eller använda en auktoriserad representant som Bokföringsfrid.

• Handel med tjänster: Tjänster är allt annat än varor som kan säljas. EU-länder kan kräva att företag följer nationella regler för att sälja sina tjänster. Som tjänsteleverantör måste du ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer för att kunna sälja vissa typer av tjänster i EU.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *