Bokföring Göteborg

Specialiserad redovisning Tjänster för ideella organisationer​

Våra ideella tjänster är vanligtvis billigare än kostnaden för att anställa en bokförare eller revisor på heltid.

-> Min byrå får ofta statliga / federala bidrag men jag är inte säker på att vi spårar dem korrekt.
-> Mitt team behöver hjälp med att sammanställa och hantera rapporter för flera bidrag.
-> Årliga revisioner är så tidskrävande och överväldigande.
-> Att spåra och hantera begränsade medel kan vara överväldigande.
-> Jag har en intern resurs för att hantera min bokföring.