Bokföring Göteborg

moms

Momsregistrering är obligatorisk för alla affärsinitiativ, från utländska företag med fast driftställe till utländska företag utan fast driftställe. Om någon tillhandahåller en tjänst i Sverige måste de registrera sig för moms, vilket innebär att företaget måste ha en momsregistrering. Momsregistrering krävs dock inte om företaget erbjuder tjänster och deras årliga omsättning inte överstiger 30000 SEK.

Om du planerar att driva ett företag bör du registrera dig för moms hos Skatteverket senast två veckor innan verksamheten startas.

I Sverige värderas mervärdesskatten till 25, 12 och 6 procent. 25 procent moms är den allmänna skattesatsen. Denna skattesats tillämpas på de flesta varor och tjänster. 12 procent moms är för livsmedel, hotell och konstnärs eget arbete och 6 procent moms för tidningar, tidskrifter, böcker, persontransporter.

Beroende på din företagsstorlek kan du rapportera din momsdeklaration varje månad, var tredje månad eller årligen.

När du registrerar dig för F-skatt till Skatteverket innan du startar ditt företag kan du specifikt identifiera hur ofta du vill betala din moms. Små företag med mindre än en miljon SEK per år kan omsätta moms en gång per år, kvartalsvis eller månadsvis. Medelstora företag kan välja att rapportera moms en gång i kvartalet eller en gång i månaden och större företag med mer än 40 miljoner kronor kan omsätta moms en gång i månaden. När du registrerar dig hos Skatteverket skickar de en transskript som visar hur ofta du ska rapportera din moms. Vi på Bokföringsfrid är ett team av erfarna redovisningspersonal som förstår dina specifika affärs- och branschbehov. Vi hjälper dig att planera din momsrapport så att du kan hantera din tid och fokusera på ditt företag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *