Bokföring Göteborg

Stöd för personalresurser

Att hantera ditt företags mänskliga resurser är inte bara tidskrävande och energiintensivt utan avleder också din uppmärksamhet från dina kärnverksamheter.

Våra mänskliga resurstjänster är idealiska för små till medelstora företag som är överväldigade av eller helt enkelt inte utbildade i att utföra de dagliga uppgifterna relaterade till administration av förmåner, rekrytering av kandidater, ombord nyanställningar och hantering av HR-specifika projekt .

Vår avgiftsstruktur sker på månads- eller projektbasis.