Bokföring Göteborg

Beskattning

Alla typer av affärsinitiativ måste registreras hos svenska företagsregistreringskontoret, med undantag för ensamhandlare. Följ våra steg-för-steg-guider för att komma igång.

a. Enskild näringsidkare

Enmansföretagare är en egenföretagare som äger och driver sin egen företagsindivid. Som enskild näringsidkare måste du registrera ditt företag hos Skatteverket. Du kan registrera dig i den svenska företagsregistreringen för att skydda ditt företagsnamn, men det är inte obligatoriskt. Du kan också välja att registrera ditt företagsnamn i ett senare skede.

b. Aktiebolag

Ett aktiebolag måste registrera sig hos svenska företagsregistreringskontoret. Ett aktiebolag blir endast lagligt när det har registrerats hos det svenska företagsregistreringskontoret. De skickar ett registreringsbevis till dig efter att företaget är registrerat. Du kan ansöka online via vår tjänst.

c. Begränsat partnerskap

Begränsat partnerskap eller handelspartnerskap är de där minst två personer väljer att starta ett företag tillsammans. Kommanditbolag måste registrera sig hos svenska företagsregistreringskontoret. Efter registrering kommer företaget att få ett organisationsnummer och kommer att ges skydd för sitt företagsnamn. Du kan ansöka online via vårtjänst.

Du måste registrera en ekonomisk förening hos svenska företagsregistreringskontoret. Du måste också registrera ditt företag hos Skatteverket. Du måste registrera din ekonomiska sammanslutning för ditt företag senast sex månader efter beslutet. Svenska företagsregistreringskontoret ger dig ett registreringsbevis efter registrering. Efter registrering blir föreningen laglig och kommer att ge rikstäckande skydd. Du kan använda vår onlinetjänst för att registrera dig.

Om din ansökan avvisas kan du välja ett nytt namn eller lägga till information i din ansökan.

När föreningen är registrerad hos Svenska företagsregistreringskontoret och den berörda parten har fått identitetsnummer kan du registrera föreningen hos Skatteverket. Du måste ansöka om F-skatt och momsregistrering, även registrera dig som arbetsgivare (om du ska ha anställda). Du kan använda våra e-tjänster för F-skatt och moms.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *